Boekhouding:
Voor het voeren van de boekhouding wordt beroep gedaan op het boekhoudprogramma “Octopus”.
De boekhoudkundige werkzaamheden worden op maat van de klant aangepast en kan naar gelang de vraag van de klant, al dan niet met een toeziend oog, door de klant zelf volledig of gedeeltelijk georganiseerd worden.

-Boeken van aan- en verkoopfacturen en bankuittreksels
-Het opstellen en indienen van de btw-aangiften
-Het opstellen van tussentijdse resultaten
-Afsluiten van balansen
-Opmaken van jaarresultaten
-…

Fiscaliteit:
Samen met de klant wordt de meest fiscaal gunstige weg uitgewerkt, gaande van het al dan niet uitkeren van dividenden of tantièmes, planning tussen vennootschappen onderling, optimaliseren van de personenbelasting versus vennootschapsbelasting,…

-Fiscale planning en optimalisatie
-Berekenen en invullen van de fiscale aangiftes
-Verlenen van bijstand bij fiscale controles

Accountancy:
Als erkend accountantskantoor worden bij wet een aantal specifieke opdrachten aan accountants toegekend. Een gerichte samenwerking met andere deskundigen in verschillende vakgebieden zorgt voor een kwaliteitsvolle behandeling van de opdracht.